Titorías

A hora de atención ás nais e pais por parte das titoras e titores será os martes de 17:00h a 18:00h., previa cita.

As titorías son un espazo de diálogo e posta en común absolutamente necesarios e de gran utilidade, para a concurrencia das familias e docentes no obxectivo compartido da evolución da túa filla e fillo.

Dirección e Xefatura de Estudios:

A atención por parte da Dirección do Centro e Xefatura de Estudios será sermpre previa cita.

Departamento de Orientación:

A atención por parte do Departamento de Orientación será sempre previa cita.

Secretaría:

O horario de atención ao público na secretaría será de 9:15h. a 11:45h. e de 12:15h. a 13:45h. de luns a venres. Igualmente haberá atención ao público na secretaría os martes de 16:00h. a 18:00h.

 

2016 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos