COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

DIRECTOR: Alejandro Sánchez Amado

XEFA DE ESTUDIOS: María Luisa Martínez Duarte

C.2º CICLO EI: Nieto Herraz, Carolina

1º NIVEL EP: Leopoldo Antelo Dono

2º NIVEL EP: Mª Belén Vázquez Freire

3º NIVEL EP: Javier Martínez Soto

4º NIVEL EP: Inés Barreiro García

5º NIVEL EP: Paula López Andión

6º NIVEL EP: Begoña Fernández López

DPT. ORIENTACIÓN: Lucía Ruíz Casal

P. TERAPÉUTICA:

Antonio Mª Rey Dopico

Pilar González López

Mª Teresa López Amoza

AUDICIÓN E LING:

Rocio Prado Couceiro (Secretaria da CCP)

Susana González Vázquez

Mª Fernanda Lucas Castrillón

COORDINADORA EDL: M.Carmen Bello Flores

COORDINADORA EQUIPO BIBLIOTECA: Beatriz Rey Busto

COORDINADORA EQUIPO TIC: Paula Mª Taibo del Río

COORDINADORA DE EACE: Mercedes Sánchez Manteiga

COORDINADORA EQUIPO VOZ NATURA: Mª Belén Vázquez Freire

EQUIPO DE CICLO DE INFANTIL

Educación Infantil 2º Ciclo:

Coordinadora: Nieto Herraz, Carolina

Especialistas:

 • Ares Sánchez, Mª Jesús (FI)
 • Suárez Castiñeira, Marisol (Relig)

4ºE.I (3 anos)


Coordinadora:  Otero Rey, Antonia

 • a: Vázquez Rodríguez, Pilar
 • b: Pérez Zuluaga, Lucía
 • c: Otero Rey, Antoria
 • d: Carro Vázquez, Eva María
 • Pérez Vázquez, Ana Mª(Apoio)

5 ºE.I (4 anos)

Coordinadora:  Suárez García, María Montserrat

 • a: Suárez García, María Montserrat
 • b: Barros Reimundez, Marina
 • c: Crespo Pérez, Mª Francisca
 • d: Rilo Prieto, Ana.
 • Casas Pérez, María José (Apoio)

6ºE.I (5 anos)

Coordinadora: Nieto Herraz, Carolina

 • a: Criado Vázquez, Dolores
 • b: Fernández Faraldo, Ana Isabel
 • c: Nieto Herranz, Carolina
 • d: Bouza Bedoya, María Esperanza
 • e: Naya López, Eva María
 • Sánchez Manteiga, Mercedes (Apoio)

 

EQUIPOS DE NIVEL DE PRIMARIA

1ºE.P.

Coordinador: Leopoldo Antelo Dono

       -A:

       -B:Leopoldo Antelo Dono

       -C:Fernando Martínez Cruz

       -D:Rocío Maciñeiras Abelleira

       -E:Ventura Sobrido Álvarez

 • Pan López, Irene (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Monzo Seoane, David (EF)

2ºE.P


Coordinadora: Vázquez Freire, Mª Belén

 • A: Vázquez Freire, Mª Belén
 • B: Rey Busto, Beatriz
 • C: Taibo del Río, Paula Mª
 • D: Barreiro Romero, Aurora
 • E:  Abeijón Pouso, Juan José
 • Pan López, Irene (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Monzo Seoane, David (EF)

3ºE.P

Coordinadora:  Martínez Soto, Javier

 • A: Fernández Seijo, Antonia
 • B: Guerreiro de las Heras, Patricia M.
 • C: Rodríguez Pena, Mª Josefa
 • D: Martínez Soto, Javier
 • E: Cal Rodríguez, Irene
 • García Miranda, Inés (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Díaz Bautista, José A. (EF)

4ºE.P

Coordinadora: Barreiro García. Mª Inés

 • A: Belén Sánchez Varela
 • B: López Eiras, Rubén
 • C: Pérez Fernández, Cristina
 • D: Barreiro García. Mª Inés
 • E: Sánchez Díaz, Carlos Juan
 • González López, Mercedes (FI)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Díaz Bautista, José Ángel (EF)

5ºE.P

Coordinadora: López Andión, Paula

 • A: Toral Garrido, Mar
 • B: López Andión, Paula
 • C: Martínez Duarte, Mª Luisa
 • D: Otero Martínez, Andrés
 • E: Bermúdez Meijide, Sonia
 • González López, Mercedes (FI)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Bao Rama, Jesús (EF)

6ºE.P

Coordinador: Fernández López, Mª Begoña

 • A: Bello Flores, Mª Carmen
 • B: Pena Videla, Mª Josefa
 • C: Pedreira Del Río, Nuria Inés
 • D: Fernández López, Mª Begoña
 • E: Lema Pérez, Josefa A.
 • Espiñeira Ruzo, Mª José (FI)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Bao Rama, Jesús (EF)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)

2016 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos