CANDIDATOS E CANDIDATAS AO CONSELLO ESCOLAR

17/11/2016

Anuncio oficial de Candidaturas.

As votacións para a elección de representantes de pais, nais ou titores realizarase no cole o martes, día 29 de novembro, de 16:30h. a 18:00h. A mesa electoral constituirase o mesmo día, nun acto público, ás 16:15h.

Teñen dereito a voto todos os pais, nais ou titores legais do alumnado matriculado no centro que figure no censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai, podendo votar ambos os dous.

O voto será directo, secreto e non delegable.

Consello_Escolar.jpg

2016 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos